Kontakt

Domobranska ulica 25, Karlovac

095/6171-221 - predsjednik
095/6171-222 - ribočuvar
095/6171-223 - ribočuvar
095/6171-224 - ribički dom Šumbar

ksr.korana@ka.t-com.hr

Lokacije na kojima se mogu kupiti ribolovne karte
Jezera Šumbar, Ribički dom
KŠR Korana, Domobranska 25, Karlovac
RADNO VRIJEME (za prodaju godišnjih karata) KŠR Korana  
Domobranska ulica 25, Karlovac  
Ponedjeljak

09 - 13

Srijeda 14 - 19
Petak 09 - 13