Kontakt

Domobranska ulica 25, Karlovac

095/6171-221 - predsjednik
095/6171-222 - ribočuvar
095/6171-223 - ribočuvar
095/6171-224 - ribički dom Šumbar

ksr.korana@ka.t-com.hr

Lokacije na kojima se mogu kupiti ribolovne karte
Hotel Europa, Banija 161, Karlovac
T&T, Domobranska 27, Karlovac
Trgovina Latin, Donje Pokupje
TO Anita, Rečička 13, Orlovac
Benzinska postaja Brezović, Šišljavić
Ugostitelj Markan - Velemerić 60a
Sextagon, Grabrik, Karlovac
Aquatika, Ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a, Karlovac
Hotel Korana Sraković, Per. Vrbanić, Karlovac
Jezera Šumbar, Ribički dom
KŠR Korana, Domobranska 25, Karlovac
Caffe bar Dijamant, Rečica 42
Restoran BAKI, Jelaši 41, Karlovac
Caffe "Šaco", Mostanje 100, Karlovac
MA-LA, Sv. Margareta 25a, Brodarci, Karlovac
Zlata Ahmetašević, Maljevac 143, Cetingrad
Restoran LAGUNA, Maljevac
RADNO VRIJEME (za prodaju godišnjih karata) KŠR Korana  
Domobranska ulica 25, Karlovac  
Ponedjeljak 09 - 14
Srijeda 13 - 19
Petak 09 - 14